Aberjazz Abergaun Cymru

 

Croeso i wefan Aberjazz

 

Os ydych chi eisiau parhau yn Saesneg, cliciwch ar yr eicon

fsa

 

Aberjazz 2020/2021

Yn Abergwaun

Yr 17eg Gŵyl Jas a Blws

29ain Ebrill i 3ydd Mai 2021

Plws

Y 18fed Gŵyl Jas ar

Blws

26ain i 30ain Awst 2021

 

Er ei bod yn hynod siomedig ein bod wedi gorfod canslo gŵyl 2020 rydym yn gyffrous iawn am 2021

 

Byddwn yn dod â'r gerddoriaeth yn ôl i Abergwaun gyda dwy ŵyl yn 2021. 17eg gŵyl Jas a Blws Abergwaun dros benwythnos gŵyl banc Calan Mai a 18fed gŵyl Jas a Blws Abergwaun ym mis Awst

Hefyd yn dod yn fuan - Aberjazz yn cyflwyno yn Martha - bob dydd Sadwrn yn Theatr Gwaun yn - manylion i'w cyhoeddi cyn bo hir

Rydym yn agor aelodaeth i JoinAberjazz2021 yn gynnar er mwyn i chi gael bargen ddwbl, dau docyn gostyngedig i holl ddigwyddiadau Aberjazz yn 2020 a 2021 a gallwch brynu pâr o docynnau gostyngedig ar gyfer pob digwyddiad ar gyfer yr 17eg a'r 18fed o wyliau Jas a Blws Abergwaun

rhaid i'r sioe fynd yn ei blaen